Datapolitik

Persondata

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, ligesom du har ret til at anmode om at få rettet urigtige oplysninger om dig og i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

I forbindelse med booking beder vi om de nødvendige personlige data til gennemførelse af bestilling. Det drejer sig om navn, adresse og telefonnummer. Vi indsamler ikke data om dig, som du ikke selv har sendt til os. Oplysningerne gemmes i kodebeskyttede databaser, som kun GrønFerie har adgang til. Data videregives kun til tredjepart i det omfang, det er nødvendigt for at kunne gennemføre den bestilte tur. Tredjepart er typisk de overnatningssteder og lokale leverandører, der benyttes i forbindelse med turen. Data opbevares i op til fem år bl.a. af hensyn til bogføringslovens krav om bilagsopbevaring. Hvis det af hensyn til rejsens gennemførelse er nødvendigt at anmode om andre data, f.eks. pas- eller helbredsdata, vil disse blive slettet umiddelbart efter rejsearrangementets gennemførelse. Du kan til enhver tid ret til at anmode om indsigt i de oplysninger vi har gemt om dig og anmode om at få rettet eventuelle fejl i oplysningerne.

Cookie-politik

Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet IT-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor, eller om computeren bruges af en eller flere personer. 

Denne hjemmeside anvender cookies. Du får information om, at vi sætter statistikcookies, inden de sættes. 

Vi anvender cookies til at lave statistik på besøg og besøgsmønstre for at sikre, at vores hjemmeside kan fungere så godt som muligt og for at yde så god en brugeroplevelse som muligt. Vi anvender Google Analytics til at måle trafikken på hjemmesiden med en statistik over hvilke sider, der bliver besøgt, hvor længe brugeren er på siden, rækkefølgen af sidevisninger, og hvad der bliver klikket på.

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge. Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.