Generelle betingelser

1. Ferien

Alle ferier/ture købt hos GrønFerie ApS er arrangeret af GrønFerie ApS i samarbejde med lokale leverandører, heriblandt Bed & Breakfasts, pensionater, lokale turarrangører osv.

2. Tilmelding (indgåelse af aftale)

Ture bestilles via bookingformularen på hjemmesiden eller ved henvendelse pr. mail direkte til GrønFerie ApS. Fra det øjeblik GrønFerie ApS modtager bookingforespørgslen går vi straks i gang med at undesøge, om vores samarbejdspartnere har plads på det ønskede tidspunkt. Som regel vil vi kunne bekræfte turen inden for 48 timer, men i travle perioder kan der gå længere tid. I tilfælde af det ikke er muligt at gennemføre turen på det ønskede tidspunkt, forbeholder GrønFerie ApS sig retten til at annullere bookingen. Kunden modtager en be- eller afkræftelse på bookingforespørgslen pr. mail hurtigst muligt. Kan turen gennemføres som ønsket, fremsendes i bekræftelsen en faktura med oplysningen om betaling af depositum og restbeløb. Bookingen er bindende, når fakturaen er modtaget af kunden. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden at have accepteret disse generelle betingelser samt eventuelle bestemmelser nævnt i turbeskrivelsen.

3. Depositum

Depositum betales senest 3 dage efter modtagelse af faktura. Depositummets størrelse pr. person er 1.500 kr. Ved bookinger med mindre end 61 dage til afrejse opkræves hele turens pris ved bookingens bekræftelse. I tilfælde af bookinger der er billigere end depositummets størrelse (1.500 kr. pr. person) opkræves hele turens pris ved bookingens bekræftelse.

4. Restbeløb

Restbeløbet skal betales senest 60 dage før afrejsedato. Dato for indbetaling af restbeløbet fremgår af fakturaen. Bemærk at vi ikke sender påmindelse om betaling af restbeløb ligesom vi ikke fremsender kvittering for modtagelse af betaling. Overholdes betalingsfristen ikke, vil der for hver rykkerskrivelse blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr. Betales restbeløbet ikke på trods af 2 rykkerskrivelser, forbeholder GrønFerie ApS sig retten til at annullere turen uden mulighed for refusion.

5. Afbestilling

Afbestillinger skal indgives skriftligt til GrønFerie ApS på kontakt@groenferie.dk for at betragtes som gyldige. Ved afbestilling t.o.m. 61 dage før afrejse mistes depositum. Ved afbestilling mindre end 61 dage før afrejse mistes hele beløbet. 

6. Afbestillingsforsikring

Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring, der dækker udgifter i forbindelse med afbestilling pga. akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, der indtræffer inden afrejse og som rammer rejsedeltageren selv, ægtefælle, børn, forældre eller søskende. En afbestillingsforsikring hos Gouda kan købes for 6% af turens pris. Bemærk at en afbestillingsforsikring skal bestilles og betales senest ved betaling af depositum for at være dækkende for rejsen. Se betingelserne for afbestillingsforsikringen.

7. Afbrydelse af tur

Hvis en eller flere deltagere må afbryde en tur eller et ophold undervejs, vil der ikke ske tilbagebetaling for ubrugte ydelser (overnatninger, kørsel af bagage mv.) Eventuelle omkostninger til transport eller andet i forbindelse med afbrydelse af turen dækkes af deltageren og dennes forsikring selv.

8. Aflysning af/ændringer i tur fra GrønFerie ApS

Rejsen kan aflyses af GrønFerie ApS på grund af udefrakommende omstændigheder, som bureauet og dets samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force majeure-­lignende forhold). Hvis en tur aflyses, tilbagebetales hele det indbetalte beløb. 

GrønFerie ApS forbeholder sig retten til at justere i ture, hvis en samarbejdspartner ikke kan tilbyde det forventede værelse. Deltageren vil få tilbudt et alternativ der tilsvarer det i turen beskrevne.

9. Indkvarteringer

På nogle ture kan GrønFerie ApS have forskellige samarbejdspartnere i samme by/område, således at indkvarteringen kan variere. Derfor kan GrønFerie ApS ikke garantere at indkvarteringen på to identiske ture vil være de samme steder. 

10. Bagagetransport

På ture der inkluderer bagagetransport kan der maksimalt transporteres 1 stk. bagage af maks 15 kg pr. person. Ekstra bagage samt overvægt vil blive pålagt gebyrer (100 kr. pr. kg overvægt). GrønFerie ApS dækker ikke deltageres eventuelle beskadigede eller bortkomne bagage. Det anbefales, at alle deltagere sørger for at være behørigt forsikrede under rejsen. Det tilsendt bagagemærke skal printes, udfyldes og påføres på bagagen under hele turen. 

Med mindre andet er anført skal bagagen stå klar til afhentning hver formiddag kl. 9.30 i det af værten angivne område. Det fremgår af de tilsendte informationspapirer hvornår bagagen kan forventes at være fremme på de enkelte turer, men tidspunktet varierer typisk mellem kl. 15 - 17. 

11. Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal fremsættes direkte til GrønFerie ApS eller til GrønFeries samarbejdspartnere på stedet, således at fejlen kan afhjælpes med det samme og med så få ulemper for deltageren som muligt. Krav mod GrønFerie ApS i forbindelse med en reklamation, som ikke kunne løses på stedet, skal være GrønFerie ApS i hænde i rimelig tid, senest 21 dage efter feriens afslutning. Reklamationer efter dette vil ikke blive behandlet.

12. Personlige oplysninger

Personlige oplysninger sendt ved booking af tur behandles fortroligt i overensstemmelse med loven om databeskyttelse (GDPR). GrønFerie ApS forbeholder sig retten til at dele personlige oplysninger med lokale leverandører på den tur, der er bestilt (det er nødvendigt for at kunne gennemføre turen, at overnatningssteder har navne og kontaktoplysninger på deltagere).

13. Rejsedokumenter

Rejsedokumenter sendes pr. mail efter modtagelse af restbeløbet, som forfalder til betaling 60 dage før afrejse. Det er kundens eget ansvar at printe rejsedokumenterne. Bemærk at bagagemærket skal printes og påføres det bagage der skal transporteres. Rejsedokumenter inkluderer følgende: 

 

  • Informationspapirer med praktiske detaljer omkring feriens forløb 

  • Rutekort i PDF-format 

  • Digital vandrerute i GPX-format

  • Bagagemærke til påførelse på bagage til bagagetransport (skal printes og påføres bagagen)

For at turen kan forløbe som planlagt er det deltagerens pligt at læse informationspapirerne igennem inden afrejse.